Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/kbkine/domains/todoconcept.com/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460 Szkolenia

 

Trening Zastępowania Agresji – Agression Replacement Training

Certyfikowane szkolenie trenerskie Treningu Zastępowania Agresji – Agression Replacement Training. Skierowane zwłaszcza do pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli, menadżerów oraz innych specjalistów, którzy w swojej pracy skupiają się na drugim człowieku. Metoda poznawczo - behawioralna, doceniana przez specjalistów na całym świecie.

Więcej o szkoleniu, kwalifikacjach i ścieżce certyfikacyjnej tutaj.

 

 

RADY PEDAGOGICZNE

 

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc- cz.1 Jak faktycznie dzieci i młodzież spędzają czas w Internecie, na co mogą trafić, co wiedzą o przemocy w sieci, czy wiedzą jak reagować i czy zdają sobie sprawę z konsekwencji swoich działań w sieci. Praktyczna wiedza na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni. Jak używanie Internetu wpływa na mózg dzieci. Prezentacja procedur prawnych w postępowaniu z aktami cyberprzemocy wśród uczniów. Opis przypadków cyberprzemocy z analizą postępowania. Wytyczne do pracy z rodzicami.

Cyberprzemoc cz.2 Jak uczyć odpowiedzialnego budowania wizerunku w sieci i dlaczego to jest ważne? Gdzie leży granica między dzieleniem się swoimi zainteresowaniami a ekshibicjonizmem w sieci. Jak budować świadomość, że Internet uzależnia wspierając jednocześnie alfabetyzm cyfrowy uczniów. Jak w praktyce pracować z ofiarami, sprawcami i świadkami przemocy w Internecie. 

 

Profilaktyka agresji 

Kompleksowa wiedza na temat Treningu Zastępowania Agresji połączona z praktycznym Treningiem Kontroli Złości, dającym narzędzia do codziennej pracy z młodzieżą z deficytami umiejętności prospołecznych. Jak wykorzystać Trening Kontroli Złości w codziennej pracy i czerpać z indywidualnych wzorców zachowań uczniów.Trening Zastępowania Agresji w codziennej pracy. Trening Kontroli Złości, elementy Treningu Umiejętności Prospołecznych, analiza rozwoju moralnego w oparciu o stadia rozwoju moralnego wg Kohlberga.

 

Praca z ciekawym rodzicem

Praca w szkole wymaga umiejętności komunikacyjnych na najwyższym poziomie. W jaki sposób zatem radzić sobie z agresywnym/ roszczeniowym/ wycofanym/ zniechęconym/ hiperaktywnym rodzicem, który wymaga od nauczyciela uwagi, odpowiedzi i działania? Jak reagować na bierną agresję i skutecznie współpracować  z rodzicem? Na szkoleniu skupiamy się na pokazaniu sposobów radzenia sobie z agresją w relacjach dorosły – dorosły. 

 

Budowanie zespołu

Szkoła nie jest zwyczajnym miejscem pracy. To przestrzeń, w której ma dziać się edukacja i wychowanie. Do tak odpowiedzialnego zadania niezbędne są zdrowe relacje w zespole pedagogicznym. W czasie szkolenia pracujemy nad tym, o co trzeba koniecznie zadbać w komunikacji i jak integrować zespół pedagogiczny, aby wspólnie osiągać cele i dobrze się czuć. Jak budować zrozumienie i komfort w zespole, jak rozpoznawać rozkład nieformalnych ról i rozumieć style komunikacyjne członków społeczności.

 

Edukacja medialna

To szkolenie to wejście w internetowy świat uczniów z drogowskazami jak wykorzystać to medium do pracy i komunikacji z pokoleniem „Z”. Bo nauka korzystania z komputera to dopiero początek. Pokazujemy, jakie osoby i treści w największym stopniu kształtują gusta i opinie dzieci i młodzieży i omawiamy dynamikę rozwoju tych mediów. Co takiego jest w Internecie, że tak bardzo zmienia pokolenie? Social media, blogosfera, youtuberzy, aplikacje, festiwale medialne- po tym szkoleniu przestaną być tajemnicze.

 

Profilaktyka uzależnień 

Jaka jest aktualna skala problemu? Które ze środków psychoaktywnych są aktualnie najbardziej "trendy" i jakie zagrożenia ze sobą niosą? Jak rozpoznawać sygnały uzależnienia i na nie reagować? Jaka jest rola szkoły i jak współpracować z rodziną? Gdzie szukać wsparcia i jak je dawać? Jakich najczęstszych błędów unikać i jak pomagać współuzależnionym? Jakie narzędzia są pomocne w walce z uzależnieniem? O tym, jak kształtują się uzależnienia behawioralne i czy wszystkie są jednakowo groźne. W świecie pełnej cyfryzacji pokazujemy zagrożenia płynące z ciągłego podpięcia do sieci, natłoku informacji i strumienia danych. Jak na to reaguje mózg i co możemy zrobić? Co mówi teoria pokoleń? Jak wychowywać pokolenie Z i jak z nim współpracować? 

  

Udzielanie informacji zwrotnej

Praca nauczyciela w olbrzymiej mierze opiera się na udzielaniu informacji zwrotnej. Nie tylko uczniom, ale też rodzicom, pedagogowi czy psychologowi szkolnemu, dyrekcji. A bez dobrej i skutecznej informacji zwrotnej nie istnieje dobra i skuteczna komunikacja. Jak ją tworzyć, żeby była rzetelna a nie emocjonalna i jak jej udzielać aby działała i wpływała na rozwój zespołu. Jak poradzić sobie z własnymi emocjami, aby nie przesłaniały meritum? Jak formułować informację zwrotną w nieagresywny, prospołeczny sposób?

 

 

 

Warsztaty dla nauczycieli

 

Trening Kontroli Złości 

Praktyczna praca jednym z komponentów Treningu Zastępowania Agresji. Radzenie sobie z emocjami i zarządzanie złością. Praktyczny warsztat do wdrożenia w pracę z uczniami.

 

Creative Commons 

Jak i z których otwartych zasobów w Internecie korzystać i czego uczyć uczniów, aby świadomie korzystali z zasobów Internetu. Omówienie licencji prawnych Creative Commons, podstawy przepisów prawa autorskiego, które mają zastosowanie w przestrzeni szkolnej.

 

Nauczanie wizualne 

Pokolenie „Z” porozumiewa się przez obrazy. Jak tworzyć materiały wizualne i z jakich źródeł czerpać, żeby wspierać i rozwijać alfabetyzm wizualny uczniów.

 

Nauczanie przez projekty 

jak wdrożyć teorię nauki współpracy w codzienną sztukę nauczania wspierającego interdyscyplinarność. O tym, co praktyka zarządzania projektami może wnieść w samodzielność i uczenie się uczniów. I jak to wspiera kształtowanie młodych ludzi w sposób adekwatny do współczesności.

 

Zarządzanie potencjałem uczniów 

Zmorą dzieci i młodzieży jest dzisiaj często to, że zupełnie nie wiedzą w czym są dobre i co je interesuje. Jak zatem pomagać w odkrywaniu prawdziwego potencjału osobistego uczniów, wspierać w dążeniu do celu, uczyć proaktywności i oduczać prokrastynacji.

 

 

Szkolenia dla uczniów

 

Cyberprzemoc

Szkolenie stworzone i aktualizowane na bazie ponad dwuletniej pracy z uczniami dolnośląskich szkół (już ponad 1500 uczniów, którzy skorzystali z naszych warsztatów, badań i indywidualnego wsparcia w zakresie cyberprzemocy!)
Szkolenie opiera się na budowaniu świadomości odpowiedzialnych zachowań w sieci z odniesieniem do konsekwencji podejmowanych w Internecie decyzji. Warsztat realizowany z elementami profilaktyki uzależnień behawioralnych.

 

Trening Kontroli Złości

Jak radzić sobie z własną impulsywnością i stwarzać sobie przestrzeń do prospołecznego reagowania na trudne sytuacje. Praktyczny warsztat, w czasie którego uczniowie pracują nad rozpoznawaniem bodźców, które wywołują w nich złość. Obserwują własne reakcje, tworzą indywidualne sposoby radzenia sobie z emocjami oraz pracują nad zrozumieniem konsekwencji własnej agresji. Uczą się samonagrodzenia i wzmacniania swoich sukcesów.

 

Kompetencje społeczne

Jak reagować na trudne sytuacje w relacjach rówieśniczych i budować zdrowe i wspierające kontakty. Praktyczna praca na realnych sytuacjach, które wnoszą na warsztacie uczniowie. Analiza przypadków z tworzeniem alternatywnych strategii reakcji. Analiza konsekwencji każdej z nich z omówieniem wniosków, które z niej płyną.

 

Wartości

Co wpływa na indywidualny system wartości i jak w oparciu o niego podejmujemy decyzje. Jak i kiedy włącza się relatywizm i jak mnie to kształtuje? Praca na realnych dylematach moralnych wraz z analizą indywidualnego systemu wartości uczniów.

 

Integracja

O budowaniu więzi i relacji w świecie indywidualistów i internetowych ekshibicjonistów. Abyśmy umieli być razem również w realu. Warsztat, którego celem jest wzmocnienie więzi między uczniami oraz wypracowanie strategii nieagresywnego i wzmacniającego rozwiązywania konfliktów. Praca nad komunikacją i poznaniem tego, jak każdy funkcjonuje w grupie.

 

Radzenie sobie z emocjami / Trening przekonań

Jak powstają moje przekonania. O tym, jak je kształtować i zmieniać, aby były wspierające i prowadziły w wyznaczonym kierunku. Warsztat w czasie którego uczniowie przyjrzą się przekonaniom, które w największym stopniu decydują o podejmowanych przez nich decyzjach.

 

Trening Kreatywnego myślenia

Jak rozwijać kreatywne myślenie aby stało się elementem codziennej, twórczej aktywności, pomagało rozwijać potencjał i rozwiązywać problemy. Jak kształtować naturalną potrzebę tworzenia. Co kreatywne myślenie może wnieść do mojego indywidualnego sposobu rozwiązywania problemów i reagowania na niepowodzenia.

 

Metauczenie się

Naucz się, jak się uczyć! Samoregulacja w uczeniu się czyli- metapoznanie, stosowanie działań strategicznych, planowanie, monitorowanie oraz ocena osobistych postępów i motywacji do nauki. Warsztat przydatny na każdym etapie życia!

 

 

 

Szkolenia specjalistyczne dla psychologów i pedagogów

 

Prowadzone w formie studium trudnych przypadków pracy z wymagającym dzieckiem, wraz z opisem możliwych narzędzi i analizą doświadczeń uczestników. Realizowane w czasie cyklicznych spotkań dla specjalistów i zainteresowanych nauczycieli.


W tym:

1. Praca z wymagającym dzieckiem.
2. Jak pracować z Aspergerem.
3. Jak pracować z dzieckiem nieśmiałym.
4. Praca z dzieckiem agresywnym.
5. Praca z dzieckiem zdolnym.
6. Praca z depresją młodzieńczą.
7. Jak rozwiązywać problemy w klasie- czyli kompetencje trenerskie w pracy psychologa i pedagoga szkolnego. Jak skutecznie dobierać struktury treningowe w pracy z klasami na każdym etapie kształcenia.


8. Superwizje- studium przypadków problemowych w pracy w szkole z wymagającymi uczniami wraz z komentarzem i wskazówkami do dalszej pracy.


9. Narzędzia coachingowe w pracy z uczniem- jak wykorzystać proces coachingowy w pracy z uczniem, aby wspierać jego indywidualny rozwój i pomóc w budowaniu adekwatnego obrazu siebie.


10. Elementy socjoterapii w pracy z uczniami- jak proces socjoterapeutyczny może wspierać proces nauczania i integracji klasy po to, aby stanowiła wsparcie w indywidualnym rozwoju każdego ucznia.

 

 

Wykłady dla rodziców

 

Zapraszamy do organizacji spotkań dla rodziców, które stanowią wsparcie szkoły w realizacji zadań w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców. Proponowane tematy realizowane są w oparciu o przedstawione wcześniej opisy, dostosowane formą i treścią do odbiorców.

  1. Cyberprzemoc.
  2. Profilaktyka uzależnień.
  3. Zarządzanie potencjałem dziecka.
  4. Profilaktyka agresji.

 


Edukacyjny Pakiet Premium

 


W ramach realizowanych zagadnień, oferujemy również działania, które pozwolą na stworzenie pełnej analizy sytuacji w szkole. Pozwoli to na dopasowanie programu warsztatów dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli do rzeczywistych potrzeb i ułatwi rozwiązanie ewentualnych, istniejących już problemów.

Jak to robimy?


Krok 1:

Diagnoza sytuacji przed warsztatami dla uczniów i szkoleniem dla nauczycieli. Wchodzimy do szkoły z indywidualnie stworzonym badaniem, którego analiza pozwoli na stworzenie programu szkoleniowego.


Krok 2:

Stworzenie programu szkoleniowego w oparciu o wynik diagnozy. Propozycje mogą dotyczyć zarówno warsztatów dla uczniów, jak i wsparcia szkoleniowego dla nauczycieli.


Krok 3:

Po zakończeniu warsztatów i szkoleń, tworzymy indywidualny raport z opisem aktualnej sytuacji oraz wskazówkami, w jaki sposób zarządzać wprowadzoną zmianą.


Usługa ta każdorazowo wyceniana jest indywidualnie, w oparciu o rodzaj zamówienia, wielkość szkoły i długofalowość działań.

 


Zarządzanie kryzysowe

 

Zdajemy sobie sprawę, jak wielu wyzwaniom muszą sprostać nauczyciele i dyrekcja szkół. Dlatego zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy w ramach:


• Przygotowania nauczycieli do trudnych spotkań z rodzicami w sytuacji już istniejącego konfliktu.
• Wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w szkole.
• Indywidualnego wsparcia w pracy z najbardziej wymagającymi uczniami i ich otoczeniem.

 

 

 

Szkolenia dla specjalistów branży medycznej

Zapraszamy specjalistów medycznych do udziału w szkoleniach umiejętności prospołecznych, stworzonych w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb branży medycznej. Wszystkie ścieżki szkoleniowe realizowane są w formie warsztatowej, z wykorzystaniem technik coachingowych, terapeutycznych oraz narzędzi poznawczo- behawioralnych. Po więcej szczegółów zapraszamy na nasz portal szkoleń medycznych Med-Biznes.

 

Jeśli chcecie Państwo złożyć zamówienie na wybrane szkolenie lub uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT | TODO CONCEPT

Biuro - 791 506 977 

Cecylia - 506 977 177   TODObieganowska@gmail.com

Grażyna - 603 483 330   TODOkacka@gmail.com

Zapraszamy na nasz profil na:

 

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/kbkine/domains/todoconcept.com/public_html/modules/mod_menu/helper.php on line 97

Zapraszamy na organizowane przez nas szkolenia ART - Trening Zastępowania Agresji. Prowadzimy szereg warsztatów, szkoleń i wykładów na których omawiamy cyberprzemoc, radzenie sobie z agresją w Internecie, profilaktykę zachowań niebezpiecznych i uzależnień behawioralnych. Kształcimy umiejętności miękkie, uczymy jak radzić sobie z agresją w codziennym życiu. Prowadzimy Rady Pedagogiczne, na których nauczyciele mogą poszerzyć własną wiedzę. W naszej ofercie mamy również specjalistyczne szkolenia trenerskie, terapię oraz coaching.  

© Copyright TODO Concept. Wrocław 2022.     Projekt i realizacja marcin-jozwik.pl